Konferencja szkoleniowa pt. „Osoba dorosła z FASD – specyfika i postępowanie”

Uczestnicy konferencji Osoba dorosła z FASD3 października 2022 roku odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Osoba dorosła z FASD – specyfika i postępowanie”. Organizatorami konferencji byli: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.

Partnerami konferencji byli: Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Krakowie i Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.

Konferencja miała miejsce w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie w godzinach od 8.00 do 15.30. Spotkanie otworzył Pan Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. W konferencji udział wzięli kuratorzy sądowi, funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, psychologowie, pedagodzy i pracownicy socjalni.

Celem przedsięwzięcia było zapoznanie się ze specjalistyczną wiedzą oraz przykładami praktycznymi w zakresie problematyki postępowania z osobami dorosłymi z syndromem FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder).

Podczas konferencji poruszone zostały ważne tematy, takie jak: działania podejmowane w Polsce i na Świecie w zakresie tematyki FASD, cechy, obraz kliniczny, rokowania zdrowotne, problematyka uzależnienia od alkoholu w kontekście ewentualnego „dziedziczenia” międzypokoleniowego, kwestia funkcjonowania osób dorosłych z FASD, a także trudności okresu dojrzewania osoby z FASD z perspektywy rodzica i kuratora sądowego oraz skuteczna edukacja służb penitencjarnych i doświadczenia w procesie wspierania osób z FASD przebywających w systemie penitencjarnym. Uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty oraz materiały edukacyjne w postaci broszur i poradników.

W konferencji uczestniczyło 300 osób.

Galeria zdjęć z wydarzenia