Międzynarodowa Konferencja "Uwaga! Smartfon"

Konferencja "Uwaga smartfon"

4 kwietnia 2024 roku w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Uwaga! Smartfon".

Było to ciekawe wydarzenie w skali całej Europy poświęcone aktualnym i ważnym zagadnieniom, takim jak: profilaktyka, cyberuzależnienia, zagrożenia w sieci, cyfryzacja edukacji czy kwestia zasad korzystania z urządzeń ekranowych przez uczniów w domu i w szkole. W konferencji wzięło udział ponad 1 000 osób. Wydarzenie obfitowało w wykłady, panele dyskusyjne oraz warsztaty. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie włączyło się aktywnie w udział. Podczas konferencji prowadziliśmy stoisko informacjo - edukacyjne, gdzie mieliśmy okazję udzielać porad i informacji. Przekazaliśmy uczestnikom wiele broszur i poradników o tematyce profilaktycznej.

Galeria zdjęć