Nowy miejski projekt #OGARNIAM ŻYCIE

#ogarniam życie24 listopada 2022 r rusza kampania profilaktyczna #Ogarniam życie skierowana do uczniów krakowskich szkół podstawowych dotycząca zapobiegania używaniu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Projekt jest długofalowym działaniem, w którym biorą udział:
  • Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień,
  • Samorządowe Rejonowe Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne,
  • Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna,
  • Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
Do udziału zaproszone zostały wszystkie zainteresowane szkoły, placówki, instytucje, nie tylko w proponowanych w  ramach projektu wydarzeniach, ale też do ich organizacji pod szyldem #Ogarniam życie. Zaproponowane działania pomysły, inicjatywy, dobre praktyki będą popularyzowane w Portalu Edukacyjnym w dedykowanej projektowi  zakładce oraz w mediach miejskich Krakowa.