Podziękowania Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

Podziękowania Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa za przekazanie monografii z okazji 60 lecia Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Skan PDF