Podziękowania Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa