Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy8 listopada 2022 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy z APEIRON Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie. Porozumienie zostało podpisane przez Mariusza Nawrota, Dyrektora MCPU i  Rektora dr hab. Juliusza Piwowarskiego, prof. WSBPI. 
 
Przedmiotem współpracy jest m.in.  organizowanie praktyk zawodowych dla studentów Uczelni; organizacji konferencji; organizowania staży i wolontariatów umożliwiających zdobycie doświadczeń w środowisku zawodowym; opiniowania programów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych przez Uczelnię;
Liczymy, że podjęta współpraca przyniesie wiele satysfakcji dla obu Stron.
 
 
Pan dr hab. Juliusz Piwowarski, Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Prywatnego w Krakowie i Pan Mariusz Nawrot, Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie podpisują porozumienie o współpracyPan dr hab. Juliusz Piwowarski, Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Prywatnego w Krakowie i Pan Mariusz Nawrot, Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie składają sobie podziękowaniaPan Mariusz Nawrot, Pani Barbara Piwowarska, Pan Marcin Liberacki, Pan dr hab. Juliusz Piwowarski, Pani Marta Starska, Pan dr hab. Leszek WoszczekPan Mariusz Nawrot, Pani Barbara Piwowarska, Pan dr hab. Juliusz Piwowarski, Pan Marcin Liberacki,  Pani Marta Starska, Pan dr hab. Leszek Woszczek, Monika Borkowska-Żebrowska Pani Barbara Piwowarska, Pan dr hab. Juliusz Piwowarski, Pan Mariusz Nawrot, Pan Marcin Liberacki, Pani Marta Starska, Pan dr hab. Leszek Woszczek podczas wizyty w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi MCPUPani Barbara Piwowarska, Pan Mariusz Nawrot, Pan dr hab. Juliusz Piwowarski, Pan Marcin Liberacki, Pan dr hab. Leszek Woszczek podczas wizyty w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi MCPUPan Mariusz Nawrot, Pan dr hab. Juliusz Piwowarski, Pani Marta Starska, Pan dr hab. Leszek Woszczek podczas wizyty w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi MCPUPan Marcin Liberacki, Pan Mariusz Nawrot, Pan dr hab. Leszek Woszczek podczas wizyty w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi MCPUPan dr hab. Leszek Woszczek, Pani Marta Starska, Pan Marcin Liberacki, Pan Mariusz Nawrot, Pani Barbara Piwowarska, Pan dr hab. Juliusz Piwowarski podczas wizyty w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi MCPU