Raport z badań ankietowych zrealizowanych w roku szkolnym 2022/2023

Już po raz 13 zapraszamy do zapoznania się z Raportem z badań ankietowych zrealizowanych w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie pt. „Styl życia, używanie substancji psychoaktywnych, zachowania ryzykowne oraz postawy wobec używania substancji psychoaktywnych w grupie uczniów krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych”.

Badania i Raport zostały zrealizowane przez Zespół Działu Profilaktyki MCPU. W badaniach uczestniczyło 5 734 uczniów krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Link do raportu