Sprawozdanie z czwartej konferencji szkoleniowej z cyklu "Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację"

25 września 2018 roku w Hali 100-lecia KS Cracovia 1906, Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy Al. Focha 40 w Krakowie odbyła się czwarta konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”.

Organizatorami konferencji były: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Konferencję otworzył Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski a następnie uczestników powitał Pan Sławomir Pietrzyk Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Na konferencji gościliśmy Panią Marzenę Paszkot Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Rodziny, przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy i zapoznania się z przykładami praktycznymi w zakresie pomocy skierowanej do dzieci, młodzieży i ich rodzin. W konferencji wzięło udział 630 osób m.in. trenerów i instruktorów sportowych współpracujących z Gminą Miejską Kraków w ramach realizacji wspólnych projektów sportowych m.in. klubów sportowych, krakowskich szkolnych ośrodków sportowych oraz międzyszkolnych ośrodków sportowych, dyrektorów szkół, nauczycieli WF i innych specjalności, a także psychologów i pedagogów szkolnych.

Zarówno organizatorom, wykładowcom jak i uczestnikom przeświecała idea promowania zdrowego stylu życia oraz zdrowej rywalizacji sportowej w aspekcie zapobiegania zachowaniom ryzykownym wśród młodych mieszkańców Krakowa.

Program konferencji obejmował wykłady:

  • Rozwój i dojrzewanie - dr hab. n. med. Maciej Pilecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ, Konsultant Wojewódzki w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.
  • Czy warto ryzykować z „dopalaniem” w sporcie? Niebezpieczeństwa używania suplementów diety, odżywek, substancji psychoaktywnych przez sportowców - dr. n. med. Piotr Hydzik - kierownik Kliniki Toksykologii Collegium Medicum UJ.
  • Picie alkoholu wśród dzieci i młodzieży - diagnoza i interwencje - Agnieszka Polańska - psycholog, psychoterapeuta, Poradnia Leczenia Uzależnień O/K Psychiatrii Dzieci Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
  • Specyfika współczesnej sceny narkotykowej w Polsce. Nowe Substancje Psychoaktywne i tradycyjne narkotyki - Bartosz Michalewski - pracownik serwisów redukcji szkód, terapeuta. Drop-in i Poradnia MONAR w Krakowie.
  • Nowe Substancje Psychoaktywne co warto wiedzieć? - asp. szt. Robert Bretner - Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
  • Cyberprzemoc - cyberprzestępstwa - współczesność dzieci i młodzieży - podinsp. Wojciech Chechelski – Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
  • Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością  odpowiedzialność prawna nieletnich - kom. Katarzyna Cygal - Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
  • Interwencja kryzysowa - dziecko w rodzinie (alkohol, przemoc, nadużycia seksualne) Krzysztof Malec - Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

 

GALERIA ZDJĘĆ