Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Spadek picia alkoholu wśród młodzieży”

W dniach od 10 do 12 kwietnia 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25 oraz w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kettil Bruun Society (KBS) pt. „Youth Drinking in Decline” /„Spadek picia alkoholu wśród młodzieży”.

Organizatorami konferencji były: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz The Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol (KBS).

Członkami komitetu naukowego byli: John Holmes - przewodniczący, Krzysztof Brzózka, Michel Livingston, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Melissa Oldham i Victoria Whitaker. Komitet organizacyjny stanowili: Marta Rzadkowska - przewodnicząca, Monika Borkowska-Żebrowska, Katarzyna Okulicz-Kozaryn i Jolanta Terlikowska.

W dniach 10 i 11 kwietnia miały miejsce sesje naukowe Sympozjum KBS w języku angielskim, dla 65 badaczy z wielu krajów świata, w tym: Stany Zjednoczone, Australia, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania, Ukraina, Rosja. Inspiracją do spotkania stała się występująca w większości krajów wysokorozwiniętych tendencja spadkowa w zakresie spożywania alkoholu wśród młodzieży. W swoich wystąpieniach specjaliści koncentrowali się na charakterze, przyczynach oraz konsekwencjach tego spadku.

12 kwietnia tj. w trzecim dniu konferencji w obradach wzięło udział 200 osób, w tym goście zagraniczni a także polscy specjaliści pracujący w obszarze profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. Uczestnicy mogli wysłuchać wykładów dotyczących relacji między tendencjami spadkowymi picia przez młodzież a tendencjami w zakresie stylu życia młodych ludzi i kultury w poszczególnych krajach, profilaktyki zachowań ryzykownych oraz konsekwencji dla zdrowia i porządku publicznego.

 

Dziękujemy Państwu za udział w konferencji i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.