Sprawozdanie z konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Psychologia kliniczna w diagnozowaniu osób z zaburzeniami używania alkoholu”

14 marca 2019 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbyła się konferencja naukowo - szkoleniowa pt. „Psychologia kliniczna w diagnozowaniu osób z zaburzeniami używania alkoholu”.

Organizatorami konferencji były Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W konferencji wzięło udział 250 osób, psychologów klinicznych, psychologów, psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień, lekarzy. Konferencję honorowym patronatem objęli: prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Pan Dominik Jaśkowiec – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa i prof. Maciej Małecki Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Podczas konferencji poruszone zostały tematy dotyczące: roli psychologii klinicznej w obszarze zdrowia człowieka, osobowości i jej zaburzeń w kontekście problematyki uzależnienia od alkoholu; psychoterapii i rehabilitacji neuropsychologicznej u osób, u których współwystępuje uzależnienie od alkoholu i zaburzenia osobowości; psychologicznej diagnozy klinicznej młodzieży sięgającej po substancje psychoaktywne.

Dziękujemy Państwu za udział w konferencji.

 

Galeria zdjęć