Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej pt. „ZACHOWANIA RYZYKOWNE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY - ZAPOBIEGANIE, REAGOWANIE”

8 listopada 2019 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży- zapobieganie, reagowanie”.

Organizatorami konferencji były Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Honorowy patronat sprawowali: prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa i Pan Dominik Jaśkowiec – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Uczestnicy mogli wysłuchać wykładów na temat najnowszych metod profilaktyki i reagowania na zachowania ryzykowne. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem osób pracujących z młodzieżą. Wzięło w niej udział 320 osób, policjantów, trenerów i instruktorów sportowych, psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych.

Wykładowcy w swoich wystąpieniach poruszali następujące zagadnienia:

  • Nowe Substancje Psychoaktywne co warto wiedzieć? - asp. szt. Robert Bretner
  • Zagrożenia w sieci - mgr Anna Borkowska
  • Cyberprzemoc - cyberprzestępstwa - współczesność dzieci i młodzieży - podinsp. Wojciech Chechelski
  • Zatrucia substancjami psychoaktywnymi - dr. n. med. Piotr Hydzik
  • Problemy wieku rozwojowego - lek. med. Andrzej Grymek
  • Picie alkoholu przez młodzież - diagnoza i możliwości leczenia - dr hab. n. hum. Barbara Bętkowska-Korpała
  • Procedury postępowania w sytuacjach  zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością -odpowiedzialność prawna nieletnich - nadkom. Katarzyna Cygal
  • Interwencja kryzysowa - dziecko w rodzinie (alkohol, przemoc, nadużycia seksualne) - mgr Krzysztof Malec
  • Osoba niebezpieczna w placówce oświatowej - podinsp. Dominik Jurczak

Dziękujemy Państwu za udział w konferencji.

Galeria zdjęć