Sprawozdanie z trzeciej konferencji szkoleniowej z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”

W dniu 19 czerwca 2018 roku  w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie odbyła się trzecia konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”.

Organizatorami konferencji były: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, otwarcia konferencji dokonała Pani Katarzyna Król Zastępca Prezydenta MK ds. Sportu i Edukacji. Na konferencji gościliśmy Pana Krzysztofa Brzózkę Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy i zapoznania się z przykładami praktycznymi w zakresie pomocy skierowanej do dzieci, młodzieży i ich rodzin. W konferencji wzięło udział 230 osób: trenerów i instruktorów sportowych współpracujących z Gminą Miejską Kraków w ramach realizacji wspólnych projektów sportowych m.in. klubów sportowych, krakowskich szkolnych ośrodków sportowych oraz międzyszkolnych ośrodków sportowych.

 

Program konferencji obejmował wykłady:

  • Picie alkoholu wśród dzieci i młodzieży – diagnoza i interwencje - Jolanta Ryniak – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień.
  • Rozwój i dojrzewanie – dr hab. n. med. Maciej Pilecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ,
  • Czy warto ryzykować z „dopalaniem” w sporcie? Niebezpieczeństwa używania suplementów diety, odżywek, substancji psychoaktywnych przez sportowców - dr. n. med. Piotr Hydzik – kierownik Kliniki Toksykologii Collegium Medicum UJ.
  • Specyfika współczesnej sceny narkotykowej w Polsce. Nowe Substancje Psychoaktywne i tradycyjne narkotyki - Bartosz Michalewski - pracownik serwisów redukcji szkód, terapeuta. Drop-in i Poradnia MONAR w Krakowie.
  • Nowe Substancje Psychoaktywne co warto wiedzieć? - asp. szt. Robert Bretner - Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
  • Cyberprzemoc - cyberprzestępstwa - współczesność dzieci i młodzieży - nadkom. Wojciech Chechelski - Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
  • Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością - odpowiedzialność prawna nieletnich - kom. Katarzyna Cygal - Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
  • Interwencja kryzysowa - dziecko w rodzinie (alkohol, przemoc, nadużycia seksualne) - Krzysztof Malec - Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie
  • Sport w psychiatrii dziecięcej – lek. med. Bartłomiej Taurogiński - lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży; Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Galeria zdjęć