Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego