XII Święto Rodziny Krakowskiej

XII Święto Rodziny Krakowskiej odbyło się w dniu 26 maja 2024 r. na terenach zielonych przy TAURON Arenie Kraków.

Wydarzenia tegorocznego Święta obejmowały 24, 25 i 26 maja 2024 r. w instytucjach kultury, sportu, rekreacji i zdrowia.


Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w sobotę 25 maja 2024 r. organizowało warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz wykłady dla rodziców dotyczące profilaktyki uzależnień, w siedzibie przy ul. Rozrywka 1.

W niedzielę, 26 maja 2024 r. Mieszkańcy Krakowa mogli skorzystać z porad i informacji w Punkcie Konsultacyjnym MCPU przy Tauron Arenie. Pracownicy Działu Profilaktyki: psychologowie, specjaliści terapii uzależnień oraz radcy prawni udzielali porad w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień.
Z konsultacji korzystały osoby uzależnione, członkowie ich rodzin oraz rodzice, którzy poszukiwali pomocy w zakresie przestrzegania higieny cyfrowej oraz bezpieczeństwa w Internecie. Udzielono 180 porad i informacji bezpośrednich oraz 1200 informacji pisemnych w formie tematycznych broszur, poradników i ulotek.