Zachęcamy studentów do korzystanie ze Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji UJ (SOWA)

SOWA to Ośrodek przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych, zaocznych oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzony we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Pomoc udzielna jest bezpłatnie.

Ośrodek oferuje cykl spotkań interwencyjnych oraz pomoc w organizacji dalszej opieki psychoterapeutycznej  lub psychiatrycznej. Spotkania prowadzone są w paradygmacie interwencji kryzysowej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb studentów.

Do Ośrodka przy ulicy Kopernika 27 ( budynek Ogrodu Botanicznego I piętro )  można zgłaszać się codziennie, bez zapowiedzi i bez wcześniejszego uzgodnienia terminu:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00
 • w soboty i niedziele i święta od 11.00-14.00

Interwencyjny telefon pod którym dyżurują specjaliści czynny

 • od poniedziałku do piątku  8.00-24.00
 • w weekendy  od 11.00 do 24.00

 

606 406 158 – telefon interwencyjny   

 

W centrum pracują doświadczeni specjaliści interwencji kryzysowej, psychologowie, terapeuci.

W Ośrodku obowiązują podobne zasady poufności jak w ochronie zdrowia co w praktyce oznacza utrzymania tajemnicy na temat korzystania z pomocy w Ośrodku.  Pracownicy SOWA nie są wykładowcami, to praktykujący psychologowie,  których student nie spotka na uczelni czy na wykładach.

 

SOWA przyjmuje zgłoszenia od osób, które:

 • Mają myśli lub plany samobójcze, nie widzą sensu w swoim życiu.
 • Często są w złym nastroju, płaczą, widzą świat w czarnych barwach.
 • Mają problemy ze snem lub występują u nich zaburzenia apetytu.
 • Mają trudności ze skupieniem na zajęciach oraz uczęszczaniem na nie z powodu swojego stanu psychicznego.
 • Nie widzą sensu w dalszym studiowaniu.
 • Borykają się z trudnymi życiowymi wydarzeniami, doświadczyły prześladowań, przemocy, utraty kogoś bliskiego.
 • Używają leków, narkotyków w celu poprawy nastroju czy uspokojenia się

 

W Ośrodku SOWA organizowane są spotkania grup wsparcia w różnych obszarach tematycznych. Są to między innymi:

 • ADAPTACJA – grupa przeznaczona dla osób, dla których rozpoczęcie nauki w UJ wiąże się z przenosinami do Krakowa, wyprowadzką z domu lub innymi znaczącymi zmianami w życiu.
 • WZMACNIANIE ZASOBÓW - dla osób, które chciałyby wzmocnić poczucie własnej wartości, wypracować strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • MINDFULNESS - to program, który pomaga rozwinąć umiejętności skupiania uwagi na chwili obecnej. Praktyczne ćwiczenia i medytacje pomagają: obniżyć stres, wzmocnić system odpornościowy, lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, poprawić koncentrację, obniżyć depresyjne nastroje i poziom niepokoju, a także poprawić jakość snu.
 • KONIEC STUDIÓW – NOWY POCZĄTEK - dla studentów kończących studia lub borykających się z trudnościami związanymi z podjęciem nowych ról w życiu.
 • CULTURE SHOCK - przeznaczona dla studentów zagranicznych, którzy mają trudności by zaadaptować się do roli studenta – pomoc w przezwyciężeniu bariery językowej, poczucia samotności czy wyobcowania, różnic kulturowych.

Chęć uczestnictwa w grupach można zgłaszać telefonicznie lub mailowo.

SOWA oferuje zarówno spotkania indywidualne ze specjalistami, jak i spotkania w grupach, oprócz profesjonalnej pomocy, umożliwiają one również wymianę doświadczeń. Psychologowie pomagają  poradzić sobie z kryzysem w trudnej sytuacji życiowej, doradzą gdzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy terapeutycznej czy psychiatrycznej. 

 

Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji UJ, Ul. Kopernika 27 – budynek Ogrodu Botanicznego I piętro

Telefon interwencyjny : 606-406-158

Sekretariat czynny w godzinach 8.30-15.00, tel. 12 663 36 83

Mail: sowa@uj.edu.pl, www.uj.edu.pl/sowa