Zapraszamy do korzystania ze szkoleń profilaktycznych w formie online

Grafika promująca szkolenia

W odpowiedzi na potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli krakowskich szkół przygotowaliśmy ofertę 23 autorskich programów profilaktycznych w formie online.

Zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń. Szkolenia zostały zaplanowane w dwóch formach, do wyboru:

  • w formie wykładowej z użyciem prezentacji multimedialnej (czas trwania 45 minut) oraz dyskusją,
  • w formie warsztatowej (czas trwania 2 x 45 minut), zawierającej elementy wykładowe, dyskusję i pracę w małych grupach.

Szczegółowe informacje o programach dostępne są pod adresem www.mcpu.krakow.pl w zakładce Szkolenia. Aby zamówić realizację szkoleń należy skontaktować się z Działem Profilaktyki pod numerem 12 411 41 21 wew. 115 lub pod numerem 668 367 615 w celu ustalenia terminów oraz szczegółów organizacyjnych.