Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert (konkursu uzupełniającego) na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert (konkursu uzupełniającego) na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie Nr 43/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert (konkursu uzupełniającego) na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 z późn. zm.), w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i  patologiom społecznym na rok 2020”  w następujących obszarach: „Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią”, „Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki”, „Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa” oraz „Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii”.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43 Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie z dnia 1 września 2020 r. (pdf)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 43 Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie z dnia 1 września 2020 r. (pdf)
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 43 Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie z dnia 1 września 2020 r. (pdf)

Zarządzenie Nr 44/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 43/2020 a dnia 1 września 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert (konkursu uzupełniającego) na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 z późn. zm.), w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020” w następujących obszarach: „Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią”, „Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki”, „Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa” oraz „Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii” (pdf)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie z dnia 2 września 2020 r. (pdf)