Konferencje

Konferencja "Edukacja na temat uzależnień - obowiązek i odpowiedzialność"

W dniu 20 maja 2013 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyła się konferencja pt. EDUKACJA NA TEMAT UZALEŻNIEŃ - OBOWIĄZEK i ODPOWIEDZIALNOŚĆ organizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Fundacja Warto Żyć.
 
Honorowy patronat objęli:
  • Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
  • Polska Akademia Umiejętności
  • Fundacja Książąt Czartoryskich
 


 

Program konferencji

Konferencja "Dziecko, Rodzina, Społeczeństwo - uzależnienia w kontekście rozwojowym"

W dniu 22 kwietnia 2013 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyła się konferencja naukowo - szkoleniowa organizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum pt.: "DZIECKO, RODZINA, SPOŁECZEŃSTWO –  UZALEŻNIENIA W KONTEKŚCIE ROZWOJOWYM"

Patronat honorowy objęli:

"Rodzice w szkole - szkoła w rodzinie. W poszukiwaniu wspolnych rozwiązań"

W dniach 14 i 15 lutego 2013 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa, odbyła się kolejna konferencja z cyklu Dialogi Profilaktyczne pt.Rodzice w szkole - szkoła w rodzinie.W poszukiwaniu wspólnych rozwiązań.

W Konferencji wzięło udział 127 nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych oraz rodziców.

 
Patronat honorowy objęli:
Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
 

 

Dzień I – wykłady

 

Konferencja "Alkoholizm u kobiet - pułapka w poszukiwaniu siebie"

W dniu 12 listopada 2012 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyła się konferencja naukowo - szkoleniowa organizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 
pt. ALKOHOLIZM U KOBIET – PUŁAPKA W POSZUKIWANIU SIEBIE
 
W konferencji wzięło udział ponad 200 terapeutów uzależnień, lekarzy psychiatrów, psychologów, kuratorów sądowych psychoterapeutów.

Konferencja pn. Niebieskie Karty - nowe możliwości

W dniu 24 września 2012 roku odbyła się konferencja organizowana przez:

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz

Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie

z cyklu        DIALOGI PROFILAKTYCZNE

pt. NIEBIESKIE KARTY - NOWE MOŻLIWOŚCI

 

Patronat honorowy:

 

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Konferencja - Dialogi profilaktyczne

W dniach 16-17 kwietnia 2012 roku odbyła się pierwsza konferencja z cyklu DIALOGI PROFILAKTYCZNE skierowana do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych pt.  CHRONIĄCA ROLA WIĘZI DOROSŁY – DZIECKO, MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA WE WSPÓŁCZESNEJ PROFILAKTYCE

Organizatorzy konferencji:
Marzena Paszkot - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny i Polityki Społecznej
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Konferencja poświęcona problematyce uzależnień

W dniu 21 listopada 2011 r. w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyła się konferencja poświęcona problematyce uzależnień wśród młodzieży.

Organizatorami konferencji byli:

  • Prezydent Miasta Krakowa,
  • Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,
  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa,
  • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,
  • Straż Miejska Miasta Krakowa.

 

Konferencja "Nauczycielu - wiedz jak ... oswoić nową rzeczywistość oświatową"

W dniu 7 listopada 2011 roku w Urzędzie Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, odbędzie się kolejna konferencja samorządowa z cyklu "Straszyć czy nie?..."

Temat przewodni konferencji brzmi  "Nauczycielu - wiedz jak ... oswoić nową rzeczywistość oświatową"

Patronat honorowy objął Pan Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Konferencja samorządowa „Czyja to jest wina: szkoła czy rodzina?”

W dniach 25-26 marca 2011 roku odbyła się trzecia konferencja samorządowa z cyklu
"Straszyć czy nie?......"  temat przewodni konferencji brzmiał: „ Czyja to jest wina: szkoła czy rodzina?”

 

W konferencji uczestniczyło ponad 220 osób, dyrektorzy szkół, pedagogowie, psychologowie szkolni, studenci oraz zaproszeni goście m.in:

Strony