Program szkolenia "Bezpieczny Przedszkolak" ONLINE

Program skierowany jest do dzieci w przedziale wiekowym 4-6 lat. Celem programu jest: wsparcie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych, jako czynników chroniących przed zachowaniami destrukcyjnymi.

Zajęcia warsztatowe dla dzieci.

Czas trwania: 45 minut.

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 25 osób.

Miejsce realizacji: online.

Cele szczegółowe: 

  • integracja uczestników,
  • poznanie stanów emocjonalnych swoich i innych w kontekście pogłębiania relacji,
  • psychoedukacja w zakresie znaczenia roli relacji międzyludzkich jako ważnego czynnika wspierającego w sytuacjach trudnych.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: mini wykład, gry i zabawy integracyjne w przypadku zajęć online oraz dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, wykorzystujące oraz rozwijające kreatywność uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe.

Wykład interaktywny z dyskusją dla rodziców.

Celem programu jest: podniesienie poziomu wiedzy z obszaru profilaktyki obszarów problemowych dzieci u rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Czas trwania: 60 minut.

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 50 osób.

Miejsce realizacji: teren przedszkola lub online.

Cele szczegółowe: 

  • psychoedukacja w zakresie rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym,
  • rola więzi i zabawy w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym,
  • rozwijanie świadomości na temat wpływu nowych mediów na dzieci w wieku przedszkolnym, jako przykładu zachowań ryzykownych z obszaru uzależnień.

 

Pliki do pobrania: