„Zdrowo i aktywnie”, program profilaktyczny skierowany do mieszkańców domów pomocy społecznej i seniorów

„Zdrowo i aktywnie”, program profilaktycznyZapraszamy do korzystania z programu dla mieszkańców domów pomocy społecznej i seniorów pt. „Zdrowo i aktywnie”. Program składa się z 5 szkoleń warsztatowych dotyczących zdrowego stylu życia, zapobiegania szkodliwemu używaniu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, budowania konstruktywnych relacji w grupie, dobrej komunikacji, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz radzenia sobie ze stresem i kryzysem psychicznym.

Aby zamówić realizację szkoleń należy skontaktować się telefonicznie z Działem Profilaktyki pod numerem 668 367 615 w celu ustalenia terminu. Potwierdzeniem zamówienia jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Wszystkie szkolenia realizowane są nieodpłatnie.

Pliki do pobrania:

1. Program szkolenia „Zdrowy styl życia”
Celem programu jest:
zachęcenie uczestników do prowadzenia zdrowego stylu życia.
Forma realizacji:  zajęcia warsztatowe.
Czas trwania: 90 minut.
Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 15 osób.
Miejsce realizacji: teren Domu, placówki lub online.
Cele szczegółowe: 

 • zapoznanie uczestników z holistycznym modelem zdrowia,
 • przedstawienie ćwiczeń wspierających zdrowie fizyczne i psychiczne, każdy uczestnik uzyska bank ćwiczeń do samodzielnej praktyki,
 • zapoznanie uczestników z podstawami zasad zdrowego żywienia, każdy uczestnik będzie umiał ułożyć zdrowy jadłospis,
 • zapoznanie uczestników z praktyką pozytywnego nastawienia do życia,
 • wzmocnienie nawyków i przekonań prozdrowotnych,
 • dostarczenie adaptacyjnych sposobów radzenia sobie i odreagowania w sytuacjach trudnych.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, gry i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

2. Program szkolenia „Alkohol i inne substancje psychoaktywne”, fakty i mity.
Celem programu jest:
unikanie bądź ograniczanie stosowania substancji psychoaktywnych przez uczestników.
Forma realizacji: zajęcia warsztatowe.
Czas trwania: 90 minut.
Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 15 osób.
Miejsce realizacji: teren Domu, placówki lub online.
Cele szczegółowe: 

 • poszerzenie wiedzy na temat skutków używania legalnych substancji psychoaktywnych takich jak: leki, alkohol, papierosy, napoje zawierające kofeinę przez seniorów,
 • poszerzenie wiedzy na temat zachowań ryzykownych związanych z niewłaściwym użytkowaniem legalnych substancji psychoaktywnych z wyszczególnieniem negatywnych konsekwencji powstałych z ich jednoczesnego przyjmowania,
 • obalenie błędnych stereotypów dotyczących pozytywnego wpływu niektórych substancji na poprawę funkcjonowania zdrowotnego człowieka,
 • rozwijanie świadomości na temat zagrożenia wynikającego z niewłaściwego przyjmowania legalnych substancji psychoaktywnych,
 • wzbudzenie refleksji na temat skutków wynikających z przyjmowania danych substancji,
 • kształtowanie postaw świadomego podejmowania decyzji dotyczących zażywania leków, picia alkoholu, napojów zawierających kofeinę, palenia papierosów,
 • dostarczenie adaptacyjnych sposobów radzenia sobie i odreagowania w sytuacjach trudnych.

3. Program szkolenia „Relacje w grupie, konstruktywna komunikacja”
Celem programu jest:
rozwój umiejętności efektywnego komunikowania się i podtrzymywania relacji w grupie.
Forma realizacji: zajęcia warsztatowe.
Czas trwania: 90 minut.
Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 15 osób.
Miejsce realizacji: teren Domu lub online.
Cele szczegółowe: 

 • poszerzenie wiedzy na temat konstruktywnej komunikacji,
 • podniesienie poziomu kompetencji komunikacyjnych w grupie (zachowania asertywne, komunikat „ja”),
 • wzmocnienie zdolności podtrzymywania relacji w grupie.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponadto gry i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

4. Program szkolenia „Spędzanie czasu wolnego”
Celem programu jest:
rozwój umiejętności zarządzania wolnym czasem i rozwijania zainteresowań.
Forma realizacji: zajęcia warsztatowe.
Czas trwania: 90 minut.
Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 15 osób.
Miejsce realizacji: teren Domu lub online.
Cele szczegółowe: 

 • poszerzenie wiedzy w zakresie konstruktywnych, dostępnych sposobów spędzania czasu wolnego,
 • dostarczenie adaptacyjnych sposobów radzenia sobie i odreagowania w sytuacjach trudnych,
 • wzmocnienie umiejętności zarządzania wolnym czasem i rozwijania zainteresowań,
 • utrwalenie przekonania na temat pozytywnego wpływu aktywności na samopoczucie.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponadto gry i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

5. Program szkolenia „Radzenie sobie ze stresem  i kryzysem psychicznym”
Celem programu jest:
rozwój adaptacyjnych sposobów radzenia sobie i odreagowania w sytuacjach trudnych.
Forma realizacji: zajęcia warsztatowe.
Czas trwania: 90 minut.
Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 15 osób.
Miejsce realizacji: teren Domu lub online.
Cele szczegółowe: 

 • poszerzenie wiedzy uczestników na temat stresu, kryzysu psychicznego oraz metod radzenia sobie z nimi,
 • dostarczenie wiedzy nt. mechanizmu powstawania stresu i kryzysu psychicznego,
 • analiza czynników mających wpływ na reakcję stresową,
 • wsparcie i rozwój metod proaktywnego radzenia sobie ze stresem i kryzysem psychicznym.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponadto gry i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.