Program szkolenia "Wsparcie na starcie" ONLINE

Program skierowany jest do uczniów 1 – 3 klasy szkoły podstawowej.

Celem głównym programu jest zwiększenie świadomości dzieci na temat roli pomocy psychologicznej, poszerzenie wiedzy na temat tego kim jest psycholog/terapeuta oraz budowanie pozytywnego obrazu osób niosących pomoc.

Forma realizacji:  zajęcia prowadzone online na platformie Zoom.

Czas trwania: 90 minut (forma warsztatowa), 45 minut (forma wykładowa) dla rodziców.

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Program Profilaktyczny „Wsparcie na starcie” składa się z części warsztatowej skierowanej do uczniów oraz części wykładowej dedykowanej rodzicom.

Podstawą programu jest potrzeba budowania w dzieciach w  młodszym wieku szkolnym i ich opiekunach pozytywnego obrazu pomocy psychologicznej i osób ją niosących. Pomoc psychologiczna stanowi ważny czynnik profilaktyki uzależnień, które to najczęściej rozwijają się na bazie rozwojowych deficytów z wczesnych okresów życia. Wczesna interwencja psychologiczna i terapeutyczna wobec dzieci szczególnie narażonych lub/i przejawiających problemy, może pomóc rodzinom ale przede wszystkim dzieciom uniknąć albo ograniczyć rozmiar tych deficytów. Ważne też wydaje się edukowanie i  uwrażliwianie opiekunów – którzy maja kluczowy wpływ na rozwój dziecka w tym okresie życia – na problematykę zdrowia psychicznego oraz potencjalne sygnały ostrzegawcze. Poniższy program zawiera charakterystykę rozwojową, rolę profilaktyki oraz rolę pomocy psychologicznej w tym okresie życia.

 

Pliki do pobrania