Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, dalej MCPU.

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Spadek picia alkoholu wśród młodzieży”

W dniach od 10 do 12 kwietnia 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25 oraz w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kettil Bruun Society (KBS) pt. „Youth Drinking in Decline” /„Spadek picia alkoholu wśród młodzieży”.

Zaproszenie na konferencję - "Kiedy dziecko przejmuje kontrolę - o roli kontroli w życiu i terapii osób z syndromem DDA"

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień jest organizatorem VII Ogólnopolskiej Konferencji Ośrodka Psychoterapii DDA pt. "Kiedy dziecko przejmuje kontrolę - o roli kontroli w życiu i terapii osób z syndromem DDA", na którą zaprasza wszystkie zainteresowane osoby.

Konferencja odbędzie się 15.06.2019 roku w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa pl Wszystkich Świętych 3-4, w godzinach od 9.00 – 16.00

 

Sprawozdanie z konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Psychologia kliniczna w diagnozowaniu osób z zaburzeniami używania alkoholu”

14 marca 2019 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbyła się konferencja naukowo - szkoleniowa pt. „Psychologia kliniczna w diagnozowaniu osób z zaburzeniami używania alkoholu”.

Walizki edukacyjne

W Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie od 9 lat realizowane są systemowe działania z zakresu profilaktyki uzależnień, skierowane do uczniów krakowskich szkół, rodziców i nauczycieli. W ramach wzbogacenia form działania zostały zakupione trzy walizki edukacyjne, które zawierają imitacje substancji psychoaktywnych oraz atrapy zwykłych przedmiotów przeznaczonych do ich zażywania.

Raport z badań ankietowych zrealizowanych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w roku szkolnym 2017/2018

Strony