Zapraszamy na Konferencję naukową pt. "Aplikacje Mobilne w Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym"

Adam Chrapisiński
Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
i
dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
Kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii CMUJ oraz
Zakładu Psychologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

zapraszają na konferencję naukową pt.

APLIKACJE MOBILNE W POMOCY OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego

Otwarty konkurs ofert w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020” na powierzenie realizacji w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

Strony