Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej pt. „ZACHOWANIA RYZYKOWNE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY - ZAPOBIEGANIE, REAGOWANIE”

8 listopada 2019 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży- zapobieganie, reagowanie”.

Zapraszamy na konferencje szkoleniową pt. ZACHOWANIA RYZYKOWNE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY - ZAPOBIEGANIE, REAGOWANIE

Adam Chrapisiński Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
oraz
nadinsp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

zapraszają na konferencję szkoleniową pt.

ZACHOWANIA RYZYKOWNE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY - ZAPOBIEGANIE, REAGOWANIE

Konkurs dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień na lata 2020, 2021 i 2022

Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą, a Dyrektorem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie mgr Adamem Chrapisińskim

W dniu 2 października 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zostało podpisane „Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie
nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą, a Dyrektorem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie mgr Adamem Chrapisińskim".

Zachęcamy studentów do korzystanie ze Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji UJ (SOWA)

SOWA to Ośrodek przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych, zaocznych oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzony we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Pomoc udzielna jest bezpłatnie.

Ośrodek oferuje cykl spotkań interwencyjnych oraz pomoc w organizacji dalszej opieki psychoterapeutycznej  lub psychiatrycznej. Spotkania prowadzone są w paradygmacie interwencji kryzysowej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb studentów.

Strony