Klauzula przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, dalej MCPU.

 

Zapraszamy na konferencję naukową pn. "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia"

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej  Konferencji  Naukowej pn. „Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia”, która odbędzie się 7-8 czerwca 2018 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym ul. Ingardena 4 w  Krakowie

Szczegóły http://konferencja-siw.up.krakow.pl/

 

Sprawozdanie z konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Odnajdywanie siebie w procesie psychoterapii uzależnień”.

W dniu 15 maja 2018 roku  w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Odnajdywanie siebie w procesie psychoterapii uzależnień”.

 

 

Ogłoszenie o zmówieniu na usługi społeczne udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Sprawozdanie z drugiej konferencji szkoleniowej z cyklu "Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację"

W dniu 13 marca 2018 roku  w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie odbyła się druga konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”.

Organizatorami konferencji były: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

Informacja w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego

Strony