11 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Z listą państw i instytucji biorących udział w aktywnościach z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej z cyklu Pierwszy krok

Zapraszamy na konferencję naukową pt. APLIKACJE MOBILNE W POMOCY OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Adam Chrapisiński
Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
oraz
dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
Kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
zapraszają na konferencję naukową pt.

APLIKACJE MOBILNE W POMOCY OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

 

Medal pamiątkowy z okazji 100-lecia powstania Policji

3 grudnia 2019 roku Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zostało uhonorowane medalem pamiątkowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wykonanym z okazji 100-lecia powstania Policji.  Przekazania na ręce P. Adama Chrapisińskiego Dyrektora Centrum dokonał mł. insp. dr Krzysztof Dymura Naczelnik Wydziału Prewencji KWP.

Bardzo dziękujemy za wyróżnienie.

Rozstrzygnięcie konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej pt. „ZACHOWANIA RYZYKOWNE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY - ZAPOBIEGANIE, REAGOWANIE”

8 listopada 2019 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży- zapobieganie, reagowanie”.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą, a Dyrektorem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie mgr Adamem Chrapisińskim

W dniu 2 października 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zostało podpisane „Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie
nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą, a Dyrektorem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie mgr Adamem Chrapisińskim".

Strony