Program profilaktyczny „Bezpieczny każdy krok” ONLINE

Program skierowany jest do uczniów w przedziale wiekowym 12 - 13 lat.

Cel programu: profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży, poprzez zapobieganie zachowaniom, takim, jak: picie alkoholu, palenie papierosów, używanie narkotyków, stosowanie agresji, zachowania autoagresywne, zaburzenia depresyjne i zaburzenia odżywiania.

Forma realizacji:  zajęcia prowadzone online na platformie Zoom.

Czas trwania: 90 minut (forma warsztatowa), 45 minut (forma wykładowa).

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Forma realizacji:

  • dwa szkolenia warsztatowe dla uczniów VII klas (2 x 45 minut),
  • wykład dla rodziców (45 minut),
  • 2 konsultacje z wychowawcami każdej VII klasy (2x45 minut),
  • szkolenie warsztatowe dla wychowawców  VII  klas (4 godz. zegarowe),
  • wykład dla grona pedagogicznego prowadzony przez specjalistów z Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ.

 

Warsztaty skierowane do uczniów mają na celu budowanie konstruktywnych relacji oraz komunikacji w klasie („Budujemy bezpieczną klasę”) i rozwijanie indywidualnych umiejętności uczniów w zakresie regulowania emocji („Moc emocji”).

Oddziaływania skierowane do wychowawców mają na celu wsparcie nauczycieli w pracy wychowawczej z klasą poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat potrzeb rozwojowych nastolatków we wczesnej fazie dorastania, jak i rozwijanie kompetencji z zakresu budowania konstruktywnych relacji w zespole klasowym.

 

Pliki do pobrania