Program szkolenia "Jak radzić sobie ze stresem?" ONLINE

Program skierowany jest do uczniów w przedziale wiekowym 13 - 19 lat.

Celem programu jest rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem jako czynnika chroniącego w przeciwdziałaniu uzależnieniom w kontekście podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych.

Forma realizacji:  zajęcia prowadzone online na platformie Zoom.

Czas trwania: 90 minut (forma warsztatowa), 45 minut (forma wykładowa).

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Cele szczegółowe:

  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania źródeł stresu,
  • budowanie wiedzy na temat wpływu stresu na stan zdrowia,
  • rozwijanie zachowań i reakcji pozwalających na konstruktywne radzenie sobie ze stresem.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponadto gry i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

 

Pliki do pobrania