Program szkolenia "Trening asertywności" ONLINE

Program skierowany jest do uczniów w przedziale wiekowym 13 - 19 lat.

Celem programu jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat asertywności oraz kształtowanie postawy asertywnej. Praktyczna i teoretyczna wiedza pomoże uczniom radzić sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego, co jest czynnikiem chroniącym w przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Forma realizacji:  zajęcia prowadzone online na platformie Zoom.

Czas trwania: 90 minut (forma warsztatowa), 45 minut (forma wykładowa).

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Cele szczegółowe:

  • ćwiczenie umiejętności zachowań asertywnych w różnych sytuacjach społecznych,
  • umiejętność rozróżniania komunikatów asertywnych, uległych i agresywnych,
  • umiejętność rozróżniania komunikatu „Ja” i komunikatu „Ty”,
  • ćwiczenie umiejętności formułowania komunikatów asertywnych.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponadto gry i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

 

Pliki do pobrania